Smart Entrepreneurship for Innovative Organization (Passion to Innovation)ฉีกกรอบสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม ด้วยหัวใจผู้ประกอบการ

     ในทุกๆ วันของการทำงาน ไม่ว่าคุณหรือเพื่อนร่วมงานจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์/บริการ อาทิ Product Development, Marketing, Sales, Customer Service หรือฝ่าย Support อื่นๆ ทุกคนในองค์กรล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องใน Value Chain ของการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนอง หรือชี้นำ/กระตุ้นความต้องการของลูกค้าทั้งสิ้น

หลักสูตร Smart Entrepreneurship for Innovative Organization ได้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อตอบโจทย์องค์กรในประเด็นสำคัญต่อไปนี้

Innovation Culture เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ส่งเสริมความกล้าคิด กล้าทำ และเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้น

Essential Entrepreneurship Skills
หลายองค์กรมีบุคลากรที่มี profile การศึกษาที่ดีเยี่ยม มีความเข้าในใจกระบวนงานที่ทำอยู่อย่างชัดเจน แต่อาจขาดประสบการณ์ตรงในการเข้าถึงแก่นของการทำธุรกิจให้อยู่รอด ยืนหยัด เติบโต ด้วยการสร้างความแตกต่างที่ชัดเจนเหนือคู่แข่งด้วยนวัตกรรมที่ “โดน” ใจลูกค้า 

Open Mind & Communication ทัศนคติบวก การเปิดรับต่อคำติชม การใส่ใจในรายละเอียดต่อลูกค้าภายใน (เพื่อนร่วมงาน) หรือลูกค้าภายนอก (ลูกค้าของบริษัท) การแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างกันโดยลดฐิติมานะ/อคติ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ/กระบวนการ อย่างต่อเนื่องหมวด รหัสหลักสูตร วัน-เวลา สถานที่
งานอดิเรกและวิชาชีพ UPC 042 เวลา 2 วัน (9.00-16.00) น. On site
วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
อ.แสงชัย ลี

Upper Knowledge Executive Coach

Team leader, Supervisor, Manager
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของการอบรม / ประโยชน์ที่จะได้รับ
- เรียนรู้หัวใจสำคัญและทักษะการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงาน และสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน
- การเสริมสร้าง Innovative Culture โดยเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตนเอง
- เสริมสร้างการเป็นผู้นำที่มีความคิดสร้างสรรค์ เปิดกว้าง กล้าเรียนรู้ และรับผิดชอบ
- ไอเดียใหม่ๆ จากการจุดประกาย ขยายโอกาสทางความคิด และแตกไลน์ธุรกิจให้องค์กร
รายละเอียดหลักสูตร


สนใจรายละเอียด Module และวิธีการฝึกอบรม 
กรุณาติดต่อ Training Solutions Dept.
Upper Knowledge Co.
Ltd. 02-730-5589
089-129-8989


วิทยากร
อ.แสงชัย ลี
Upper Knowledge Executive Coach
- อดีต Country Manager บริษัทสินค้าแฟชั่นชั้นนำ นำเข้าจากต่างประเทศแบรนด์ดัง พลิกความคิดจาก international corporate employee สู่เส้นทางผู้ประกอบการด้านcreative product design & interior ในธุรกิจตกแต่ง Office มานานนับสิบปี
- ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง Managing Director บริษัท Office Design & Architect ชั้นนำแห่งหนึ่ง design office ให้แก่หลายองค์กรชั้นนำในประเทศไทย โดยเฉพาะบริษัทต่างๆ ในตลาดหลักทรัพย์ และเป็นTrainer ถ่ายทอดประสบการณ์จริงด้วยใจรัก มีประสบการณ์สอนและฝึกอบรมด้าน ทักษะการเป็นผู้จัดการ/หัวหน้างาน coaching skill ความคิดสร้างสรรค์สู่การเป็นผู้ประกอบการ การสร้างแรงบันดาลใจ Finance for non-finance people ให้องค์กรต่างๆ มามากกว่า 10 ปี อาทิ IRPC
KONE
Kasikorn Bank
Epson
Siam City Cement
etc.
- Winner of Division T Toastmasters International Speech Contest in 2008อัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet TBD 0.00 0.00
TBD 0.00 0.00
หมายเหตุ :
กรุณาติดต่อ Tel.089-129-8989, 02-730-5589
info@upperknowledge.com


++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
-- 0
-- 0
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM
ชื่อบัญชี "บริษัท อัพเปอร์ โนวเลจ จำกัด"
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 218-212657-0 หรือ

ธนาคารกสิกรไทย สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 738-2-40507-7

2. หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่ เบอร์ Fax 02-730-5509
หมายเหตุ
- เนื้อหา สามารถ customize ให้ตรงกับความต้องการขององค์กรของท่านได้ - กรุณาติดต่อเพื่อตกลงในรายละเอียด เรื่อง หลักสูตร วันเวลา สถานที่ และอัตราค่าอบรมพิเศษ -
Hotline Tel. 089-129-8989

info@upperknowledge.com

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509