หน้าแรก
Home
| เกี่ยวกับเรา
About Us
| ตารางอบรม
Calendar
| บทความ
Articles
| หนังสือแนะนำ
Books
| สมาชิก
Member
| ภาพกิจกรรม
Photo Gallery
| ติดต่อเรา
Contact Us
| Upper
Assessment
 

(your email)  
Forget Password?
Member Benifits
สมัครสมาชิก


กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา

 
บัญชี-การเงิน-กฎหมาย-ภาษี
กลยุทธ์/เทคนิคการบริหาร/Tools
การตลาด / การขาย / CRM
ภาวะผู้นำ/บุคลิกภาพ/การสื่อสาร
งานอดิเรกและวิชาชีพ
Team Building / Walk Rally
HRD / HRM
การลดต้นทุน / Cost Reduction
Life Planning / Inspiration


ศักยภาพในตัวคุณ ดึงมันออกมาใช้ คุณมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงอนาคตของตัวเอง คุณสามารถทำนายอนาคตของตัวเองได้ ตราบใดที่มุ่งพลังกาย พลังความคิดไปที่สิ่งดี อนาคตของคุณก็จะไปในทิศทางนั้น

As a man thinks, he is.
The Secret

Our Clients
To contact our clients for enquiring
on our reference, please click here.Our AllianceShare
ก.ย.
เจาะลึกภาษีอากรสำหรับสินค้าคงเหลือ

(อบรมไปแล้ว หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อ info@upperknowledge.com)
ปัญหาทางภาษีอากรเกี่ยวกับ สินค้าคงเหลือ มีหลายกรณี เช่น ความหมายของคำว่า “ขาย” และ “สินค้า” ตามหลักสรรพากร การยืมสินค้าไปเป็นตัวอย่าง การให้ลูกค้าทดลองใช้ การนำสินค้าไปใช้ในกิจการ การนำสินค้าไปส่งเสริมการขาย โดยการแจก แถม ขายต่ำกว่าทุน การนำสินค้าไปบริจาค สินค้าชำรุด เสียหาย สูญหาย เสื่อมสภาพ หมดสมัยนิยม ของเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิต การตรวจนับสินค้าคงเหลือ ปริมาณสินค้าที่นับได้ ขาด / เกินจากรายงาน ฯลฯ สิ่งที่นักบัญชีควรรู้ คือ จะต้องทำอย่างไรกับสินค้าเหล่านี้ให้ถูกต้องตามแนวทางของสรรพากร กรณีต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม จะใช้ราคาไหนเป็นฐานภาษี และเมื่อต้องยื่นเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีใดต้องจัดทำใบกำกับภาษี กรณีใดไม่ต้องจัดทำ เพื่อทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องไปพร้อมกับการประหยัดภาษี หลักสูตรนี้เจาะลึกทุกแง่มุม ประเด็นปัญหาภาษีเกี่ยวกับ สินค้าคงเหลือ ที่นักบัญชี และผู้บริหารไม่ควรพลาด พร้อมแนะนำ - แนวทางการตรวจนับสินค้า และปัญหาการตรวจนับ - ปัญหาและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับวัสดุสิ้นเปลือง - แนวทางปฏิบัติกับของเสียปกติ ของเสียเกินปกติที่เกิดจากกระบวนการผลิต - แนวทางปฏิบัติ กรณีการทำลายสินค้าและวัตถุดิบที่เสื่อมคุณภาพ มีตำหนิ หมดสมัยนิยม หมดอายุ และเศษซาก - เทคนิคการจัดทำสูตรการผลิตให้สรรพากรยอมรับ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกรมสรรพากร และเป็นอาจารย์บรรยายพิเศษตามมหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ เอกชนหลายแห่ง รีบสมัครก่อนเต็ม รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ที่นั่งเท่านั้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ซักถามข้อสงสัยกับวิทยากรอย่างเต็มที่

หมวด : บัญชี-การเงิน-กฎหมาย-ภาษี

รหัสหลักสูตร : UPT 004

วัน-เวลา : 30 กันยายน 2551 เวลา 09.00 – 16.30 น.

สถานที่ : --


วิทยากร :
อ.กำธร สิริชูติวงศ์
นิติกร 7 ว. สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร
ผู้มากด้วยประสบการณ์นานกว่า 20ปี ด้านกฏหมาย

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การวางแผนภาษี พร้อมแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือในกรณีต่างๆ 2. เพื่อลดภาระภาษี เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ที่อาจเกิดขึ้นจากความเข้าใจผิด เกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :
1. ผู้จัดการโรงงาน / ผู้จัดการบัญชีต้นทุน / หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน 2. ผู้จัดการบัญชี / ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี / หัวหน้าแผนกบัญชี / พนักงานบัญชี 3. ผู้บริหาร / ผู้ประกอบการ SME ที่มีความรู้พื้นฐานด้านภาษีอากร 4. สำนักงานบัญชี / สำนักงานสอบบัญชี 5. ผู้สนใจทั่วไป

รายละเอียดหลักสูตร :
- ความหมายของคำว่า “สินค้า” - ความหมายของคำว่า “ขาย” - กรณีใดถือเป็นการขาย • ภาพรวมปัญหาภาษีอากรสำหรับสินค้าคงเหลือ - กรณีต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม จะใช้ราคาไหนเป็นฐานภาษี - เมื่อต้องยื่นเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีใดต้องจัดทำใบกำกับภาษี กรณีใดไม่ต้องจัดทำ • เจาะลึกประเด็นภาษีและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องสำหรับปัญหาสินค้าคงเหลือ - กรณียืมสินค้าไปจำหน่าย - กรณียืมสินค้าไปเป็นตัวอย่าง - กรณียืมสินค้าไปให้ลูกค้าทดลองใช้ - กรณีนำสินค้าไปใช้ในกิจการ - การนำสินค้าไปส่งเสริมการขาย โดยการแจก แถม - กรณีต้องการนำสินค้าไปบริจาค - กรณีได้รับสินค้าแถมจากผู้ขาย - สินค้าสูญหาย,สินค้าถูกโจรกรรม - สินค้าชำรุด เสียหายจากการเก็บรักษาไม่ดี - สินค้าเสียหายจากอัคคีภัย/ธรณีวิบัติภัย - สินค้าเสื่อมคุณภาพ / สินค้าล้าสมัย - สินค้าที่ผลิตได้ต่ำกว่ามาตรฐาน - กรณีนำสินค้าค้างสต๊อก หรือสินค้าไม่ผ่านมาตรฐานไปส่งเสริมการขาย เช่น ขายต่ำกว่าทุน การแถมไปกับสินค้าดี - กรณีสาขาขายสินค้า แต่ให้ไปรับของที่สำนักงานใหญ่ สาขาต้องทำอย่างไรกับรายงานสินค้า - ซื้อสินค้ามาเพื่อส่งเสริมการขายโดยเฉพาะ ต้องทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบหรือไม่ - ปริมาณสินค้าที่นับได้ ขาด / เกินจากรายงาน - การตีราคาสินค้าปลายงวดมีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติอย่างไร - ฐานภาษีของการนำเข้าสินค้า - การคำนวณราคาสินค้าคงเหลือที่มีราคาเป็นเงินตราต่างประเทศ - หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ - แนวทางการตรวจนับสินค้า และปัญหาการตรวจนับ - ปัญหาและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับวัสดุสิ้นเปลือง - แนวทางปฏิบัติกับของเสียปกติ ของเสียเกินปกติที่เกิดจากกระบวนการผลิต - แนวทางปฏิบัติ กรณีการทำลายสินค้าและวัตถุดิบที่เสื่อมคุณภาพ มีตำหนิ หมดสมัยนิยม หมดอายุ และเศษซาก - เทคนิคการจัดทำสูตรการผลิตให้สรรพากรยอมรับ • สรุปประเด็นปัญหาภาษีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ พร้อมตอบข้อซักถามจากผู้เข้ารับการอบรม

อัตราค่าอบรม :
อัตรา Vat ภาษีหัก

ที่จ่าย
ยอดชำระ (บาท)
ค่าอบรม บาท บาท บุคคลธรรมดา นิติบุคคล คะแนน
ราคาปกติ 2,000 -- 60.00 2,000.00 1,940.00
สมาชิก Upper Knowledge ลด10% 1,800 -- 54.00 1,800.00 1,746.00 90
หมายเหตุ :
- ราคานี้รวมเอกสารประกอบ อาหารกลางวัน อาหารว่างเช้า-บ่าย แล้ว
- ค่าใช้จ่ายในการอบรมกับเรา ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีของบริษัทได้ถึง 200%


++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
- สมาชิกที่ชำระเงินภายในวันที่ 5/9/08 (Early bird) หรือ
- สมัครพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไป จะได้รับคะแนน bonus เพิ่มท่านละ
35
- สมาชิก VIP หรือ
- สมัครพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไป และชำระเงินภายในวันที่ 5/9/08 จะได้รับคะแนน bonus เพิ่มท่านละ
70
 • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
 • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
  --
หมายเหตุ
 • กรณีสมัครในนามนิติบุคคล กรุณานำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และใบยืนยันการสมัคร มาแสดงในวันอบรม (ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำหรับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  บริษัท อัพเปอร์ โนวเลจ จำกัด
  185 ถ.วงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
  กรุงเทพฯ 10800
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3-0330-2079-3)
 • บริษัท อัพเปอร์ โนวเลจ จำกัด มิได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81/1 แห่งประมวลรัษฎากร
 • ผู้เข้ารับการอบรมที่ต้องการเก็บชั่วโมงCPD ในวันอบรม กรุณาลงทะเบียนเรียนก่อนเวลา 9.00 น. พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดงในวันอบรม มิฉะนั้นจะไม่สามารถเก็บชั่วโมงCPD ได้ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นับชั่วโมงให้ ตามที่เข้ารับการอบรมจริงเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำรองที่นั่งให้กับผู้ที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น
 • หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ info@UpperKnowledge.com หรือ
  Hotline โทร 080-447-8902, 089-129-8989, 02-730-5589
กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด
และ fax ไปยัง 02-730-5509


หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ คลิกที่นี่

  Download : แผนที่ : โบรชัวร์

** หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อเรา
ชื่อผู้ส่ง : *
อีเมล์ติดต่อกลับ :
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ :
รายละเอียด : *
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง

 • ส่วนลดค่าอบรมและสัมมนา
 • คะแนนสะสมสำหรับแลกของรางวัล
 • อ่านและ post review หนังสือได้
 • อ่านและ post บทความได้
 • post ใน section Freelance และ Find people ได้
  หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ตารางอบรม | บทความ | หนังสือแนะนำ | สมาชิก | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา | คะแนนสะสม