หน้าแรก
Home
| เกี่ยวกับเรา
About Us
| ตารางอบรม
Calendar
| บทความ
Articles
| หนังสือแนะนำ
Books
| สมาชิก
Member
| ภาพกิจกรรม
Photo Gallery
| ติดต่อเรา
Contact Us
| Upper
Assessment
 

(your email)  
Forget Password?
Member Benifits
สมัครสมาชิก


กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา

 
บัญชี-การเงิน-กฎหมาย-ภาษี
กลยุทธ์/เทคนิคการบริหาร/Tools
การตลาด / การขาย / CRM
ภาวะผู้นำ/บุคลิกภาพ/การสื่อสาร
งานอดิเรกและวิชาชีพ
Team Building / Walk Rally
HRD / HRM
การลดต้นทุน / Cost Reduction
Life Planning / Inspiration


ข้อคิดดีๆก่อนออกจากบ้าน ทุกๆ เช้าก่อนออกจากบ้าน...อย่าลืมคิดถึงสิ่งที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันเหล่านี้
1. เครื่องประดับที่สวยที่สุดบนเรือนร่าง คือ ...รอยยิ้ม...
2. งานที่ทำแล้วพอใจที่สุด คือ ...การช่วยเหลือผู้อื่น...
3. ความสุขที่สุด คือ ...การให้...
4. อาวุธร้ายแรงที่ต้องระมัดระวัง และเก็บรักษาให้ดีที่สุด คือ ...คำพูดทำร้ายผู้อื่น...
5. พลังยิ่งใหญ่ที่สุดที่ทำให้ทุกอย่างสำเร็จ คือ ...ความรัก...
6. ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ ...การทำร้ายตัวเอง...
7. ปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะต้องเอาชนะให้ได้ คือ ...ความกลัว...
8. ยานอนหลับที่ให้ผลดีที่สุด คือ ...ความสงบภายในใจ...Our Clients
To contact our clients for enquiring
on our reference, please click here.Our AllianceShare
ก.ย.
เจาะลึกภาษีอากรสำหรับสินค้าคงเหลือ

(อบรมไปแล้ว หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อ info@upperknowledge.com)
ปัญหาทางภาษีอากรเกี่ยวกับ สินค้าคงเหลือ มีหลายกรณี เช่น ความหมายของคำว่า “ขาย” และ “สินค้า” ตามหลักสรรพากร การยืมสินค้าไปเป็นตัวอย่าง การให้ลูกค้าทดลองใช้ การนำสินค้าไปใช้ในกิจการ การนำสินค้าไปส่งเสริมการขาย โดยการแจก แถม ขายต่ำกว่าทุน การนำสินค้าไปบริจาค สินค้าชำรุด เสียหาย สูญหาย เสื่อมสภาพ หมดสมัยนิยม ของเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิต การตรวจนับสินค้าคงเหลือ ปริมาณสินค้าที่นับได้ ขาด / เกินจากรายงาน ฯลฯ สิ่งที่นักบัญชีควรรู้ คือ จะต้องทำอย่างไรกับสินค้าเหล่านี้ให้ถูกต้องตามแนวทางของสรรพากร กรณีต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม จะใช้ราคาไหนเป็นฐานภาษี และเมื่อต้องยื่นเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีใดต้องจัดทำใบกำกับภาษี กรณีใดไม่ต้องจัดทำ เพื่อทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องไปพร้อมกับการประหยัดภาษี หลักสูตรนี้เจาะลึกทุกแง่มุม ประเด็นปัญหาภาษีเกี่ยวกับ สินค้าคงเหลือ ที่นักบัญชี และผู้บริหารไม่ควรพลาด พร้อมแนะนำ - แนวทางการตรวจนับสินค้า และปัญหาการตรวจนับ - ปัญหาและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับวัสดุสิ้นเปลือง - แนวทางปฏิบัติกับของเสียปกติ ของเสียเกินปกติที่เกิดจากกระบวนการผลิต - แนวทางปฏิบัติ กรณีการทำลายสินค้าและวัตถุดิบที่เสื่อมคุณภาพ มีตำหนิ หมดสมัยนิยม หมดอายุ และเศษซาก - เทคนิคการจัดทำสูตรการผลิตให้สรรพากรยอมรับ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกรมสรรพากร และเป็นอาจารย์บรรยายพิเศษตามมหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ เอกชนหลายแห่ง รีบสมัครก่อนเต็ม รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ที่นั่งเท่านั้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ซักถามข้อสงสัยกับวิทยากรอย่างเต็มที่

หมวด : บัญชี-การเงิน-กฎหมาย-ภาษี

รหัสหลักสูตร : UPT 004

วัน-เวลา : 30 กันยายน 2551 เวลา 09.00 – 16.30 น.

สถานที่ : --


วิทยากร :
อ.กำธร สิริชูติวงศ์
นิติกร 7 ว. สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร
ผู้มากด้วยประสบการณ์นานกว่า 20ปี ด้านกฏหมาย

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การวางแผนภาษี พร้อมแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือในกรณีต่างๆ 2. เพื่อลดภาระภาษี เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ที่อาจเกิดขึ้นจากความเข้าใจผิด เกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :
1. ผู้จัดการโรงงาน / ผู้จัดการบัญชีต้นทุน / หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน 2. ผู้จัดการบัญชี / ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี / หัวหน้าแผนกบัญชี / พนักงานบัญชี 3. ผู้บริหาร / ผู้ประกอบการ SME ที่มีความรู้พื้นฐานด้านภาษีอากร 4. สำนักงานบัญชี / สำนักงานสอบบัญชี 5. ผู้สนใจทั่วไป

รายละเอียดหลักสูตร :
- ความหมายของคำว่า “สินค้า” - ความหมายของคำว่า “ขาย” - กรณีใดถือเป็นการขาย • ภาพรวมปัญหาภาษีอากรสำหรับสินค้าคงเหลือ - กรณีต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม จะใช้ราคาไหนเป็นฐานภาษี - เมื่อต้องยื่นเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีใดต้องจัดทำใบกำกับภาษี กรณีใดไม่ต้องจัดทำ • เจาะลึกประเด็นภาษีและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องสำหรับปัญหาสินค้าคงเหลือ - กรณียืมสินค้าไปจำหน่าย - กรณียืมสินค้าไปเป็นตัวอย่าง - กรณียืมสินค้าไปให้ลูกค้าทดลองใช้ - กรณีนำสินค้าไปใช้ในกิจการ - การนำสินค้าไปส่งเสริมการขาย โดยการแจก แถม - กรณีต้องการนำสินค้าไปบริจาค - กรณีได้รับสินค้าแถมจากผู้ขาย - สินค้าสูญหาย,สินค้าถูกโจรกรรม - สินค้าชำรุด เสียหายจากการเก็บรักษาไม่ดี - สินค้าเสียหายจากอัคคีภัย/ธรณีวิบัติภัย - สินค้าเสื่อมคุณภาพ / สินค้าล้าสมัย - สินค้าที่ผลิตได้ต่ำกว่ามาตรฐาน - กรณีนำสินค้าค้างสต๊อก หรือสินค้าไม่ผ่านมาตรฐานไปส่งเสริมการขาย เช่น ขายต่ำกว่าทุน การแถมไปกับสินค้าดี - กรณีสาขาขายสินค้า แต่ให้ไปรับของที่สำนักงานใหญ่ สาขาต้องทำอย่างไรกับรายงานสินค้า - ซื้อสินค้ามาเพื่อส่งเสริมการขายโดยเฉพาะ ต้องทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบหรือไม่ - ปริมาณสินค้าที่นับได้ ขาด / เกินจากรายงาน - การตีราคาสินค้าปลายงวดมีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติอย่างไร - ฐานภาษีของการนำเข้าสินค้า - การคำนวณราคาสินค้าคงเหลือที่มีราคาเป็นเงินตราต่างประเทศ - หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ - แนวทางการตรวจนับสินค้า และปัญหาการตรวจนับ - ปัญหาและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับวัสดุสิ้นเปลือง - แนวทางปฏิบัติกับของเสียปกติ ของเสียเกินปกติที่เกิดจากกระบวนการผลิต - แนวทางปฏิบัติ กรณีการทำลายสินค้าและวัตถุดิบที่เสื่อมคุณภาพ มีตำหนิ หมดสมัยนิยม หมดอายุ และเศษซาก - เทคนิคการจัดทำสูตรการผลิตให้สรรพากรยอมรับ • สรุปประเด็นปัญหาภาษีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ พร้อมตอบข้อซักถามจากผู้เข้ารับการอบรม

อัตราค่าอบรม :
อัตรา Vat ภาษีหัก

ที่จ่าย
ยอดชำระ (บาท)
ค่าอบรม บาท บาท บุคคลธรรมดา นิติบุคคล คะแนน
ราคาปกติ 2,000 -- 60.00 2,000.00 1,940.00
สมาชิก Upper Knowledge ลด10% 1,800 -- 54.00 1,800.00 1,746.00 90
หมายเหตุ :
- ราคานี้รวมเอกสารประกอบ อาหารกลางวัน อาหารว่างเช้า-บ่าย แล้ว
- ค่าใช้จ่ายในการอบรมกับเรา ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีของบริษัทได้ถึง 200%


++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
- สมาชิกที่ชำระเงินภายในวันที่ 5/9/08 (Early bird) หรือ
- สมัครพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไป จะได้รับคะแนน bonus เพิ่มท่านละ
35
- สมาชิก VIP หรือ
- สมัครพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไป และชำระเงินภายในวันที่ 5/9/08 จะได้รับคะแนน bonus เพิ่มท่านละ
70
 • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
 • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
  --
หมายเหตุ
 • กรณีสมัครในนามนิติบุคคล กรุณานำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และใบยืนยันการสมัคร มาแสดงในวันอบรม (ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำหรับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  บริษัท อัพเปอร์ โนวเลจ จำกัด
  185 ถ.วงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
  กรุงเทพฯ 10800
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3-0330-2079-3)
 • บริษัท อัพเปอร์ โนวเลจ จำกัด มิได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81/1 แห่งประมวลรัษฎากร
 • ผู้เข้ารับการอบรมที่ต้องการเก็บชั่วโมงCPD ในวันอบรม กรุณาลงทะเบียนเรียนก่อนเวลา 9.00 น. พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดงในวันอบรม มิฉะนั้นจะไม่สามารถเก็บชั่วโมงCPD ได้ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นับชั่วโมงให้ ตามที่เข้ารับการอบรมจริงเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำรองที่นั่งให้กับผู้ที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น
 • หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ info@UpperKnowledge.com หรือ
  Hotline โทร 080-447-8902, 089-129-8989, 02-730-5589
กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด
และ fax ไปยัง 02-730-5509


หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ คลิกที่นี่


** หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อเรา
ชื่อผู้ส่ง : *
อีเมล์ติดต่อกลับ :
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ :
รายละเอียด : *
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง

 • ส่วนลดค่าอบรมและสัมมนา
 • คะแนนสะสมสำหรับแลกของรางวัล
 • อ่านและ post review หนังสือได้
 • อ่านและ post บทความได้
 • post ใน section Freelance และ Find people ได้
  หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ตารางอบรม | บทความ | หนังสือแนะนำ | สมาชิก | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา | คะแนนสะสม