หน้าแรก
Home
| เกี่ยวกับเรา
About Us
| ตารางอบรม
Calendar
| บทความ
Articles
| หนังสือแนะนำ
Books
| สมาชิก
Member
| ภาพกิจกรรม
Photo Gallery
| ติดต่อเรา
Contact Us
| Upper
Assessment
 

(your email)  
Forget Password?
Member Benifits
สมัครสมาชิก


กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา

 
บัญชี-การเงิน-กฎหมาย-ภาษี
กลยุทธ์/เทคนิคการบริหาร/Tools
การตลาด / การขาย / CRM
ภาวะผู้นำ/บุคลิกภาพ/การสื่อสาร
งานอดิเรกและวิชาชีพ
Team Building / Walk Rally
HRD / HRM
การลดต้นทุน / Cost Reduction
Life Planning / Inspiration


ข้อคิดจากปู่เย็น...พอเพียง "มีก็กิน..ไม่มีก็ไม่กิน..ไม่ขอใคร..คนเราอดตายหายาก..ถ้าไม่เจ็บไม่ไข้นะ"

ปู่เย็น

Our Clients
To contact our clients for enquiring
on our reference, please click here.Our Allianceภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยกเว้นเงินได้ที่จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิต
Share
By : www.rd.go.th

Published Date : 7 กันยายน 2552

เลขที่หนังสือ : กค 0702/3495
วันที่ : 7 พฤษภาคม 2552
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยกเว้นเงินได้ที่จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิต

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172)ฯ

ข้อหารือ : 
นาย น.นำเงินได้ที่จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยสำหรับความคุ้มครองอื่นเพิ่มเติมตามกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ได้ทำตั้งแต่ปี 2542 ปี 2544 และปี 2546 ไปใช้ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เนื่องจากเห็นว่า ได้รับยกเว้นตามประกาศอธิบดี กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันชีวิตของผู้มีเงินได้ตามข้อ 2(61) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2551 แต่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ว่า เงินได้ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าว ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้แต่อย่างใด จึงขอทราบว่า ค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับความคุ้มครองอื่นเพิ่มเติมตามกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ได้กระทำก่อนวันที่ 1 มกราคม 2552 ได้รับ ยกเว้นภาษีเงินได้หรือไม่

แนววินิจฉัย :
 การยกเว้นเงินได้ตามข้อ 2(61) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172)ฯ ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2551 นั้น ให้ยกเว้นเงินได้ที่ผู้มีเงินได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตของผู้มีเงินได้เฉพาะ กรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิตมีกำหนดเวลาตั้งแต่สิบปีขึ้นไป และเป็นการประกันชีวิตที่ได้เอาประกันไว้กับผู้รับประกันภัย ที่ประกอบกิจการประกันชีวิตในราชอาณาจักร เท่านั้น กรณีการจ่ายเบี้ยประกันภัยสำหรับความคุ้มครองอื่นเพิ่มเติม หาก เป็นกรมธรรม์ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป ไม่สามารถนำไปใช้คำนวณในการยกเว้นภาษีได้

เลขตู้: 72/36593


ที่มา : กรมสรรพากร
www.rd.go.thหน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ตารางอบรม | บทความ | หนังสือแนะนำ | สมาชิก | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา | คะแนนสะสม