หน้าแรก
Home
| เกี่ยวกับเรา
About Us
| ตารางอบรม
Calendar
| บทความ
Articles
| หนังสือแนะนำ
Books
| สมาชิก
Member
| ภาพกิจกรรม
Photo Gallery
| ติดต่อเรา
Contact Us
| Upper
Assessment
 

(your email)  
Forget Password?
Member Benifits
สมัครสมาชิก


กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา

 
บัญชี-การเงิน-กฎหมาย-ภาษี
กลยุทธ์/เทคนิคการบริหาร/Tools
การตลาด / การขาย / CRM
ภาวะผู้นำ/บุคลิกภาพ/การสื่อสาร
งานอดิเรกและวิชาชีพ
Team Building / Walk Rally
HRD / HRM
การลดต้นทุน / Cost Reduction
Life Planning / Inspiration


คนที่ไม่เคยทำผิดคือคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลย "The only man who never makes mistakes is the man who never does anything."
คนที่ไม่เคยทำผิดคือคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลย

T.Roosevelt

Our Clients
To contact our clients for enquiring
on our reference, please click here.Our Allianceภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยกเว้นเงินได้ที่จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิต
Share
By : www.rd.go.th

Published Date : 7 กันยายน 2552

เลขที่หนังสือ : กค 0702/3495
วันที่ : 7 พฤษภาคม 2552
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยกเว้นเงินได้ที่จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิต

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172)ฯ

ข้อหารือ : 
นาย น.นำเงินได้ที่จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยสำหรับความคุ้มครองอื่นเพิ่มเติมตามกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ได้ทำตั้งแต่ปี 2542 ปี 2544 และปี 2546 ไปใช้ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เนื่องจากเห็นว่า ได้รับยกเว้นตามประกาศอธิบดี กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันชีวิตของผู้มีเงินได้ตามข้อ 2(61) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2551 แต่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ว่า เงินได้ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าว ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้แต่อย่างใด จึงขอทราบว่า ค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับความคุ้มครองอื่นเพิ่มเติมตามกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ได้กระทำก่อนวันที่ 1 มกราคม 2552 ได้รับ ยกเว้นภาษีเงินได้หรือไม่

แนววินิจฉัย :
 การยกเว้นเงินได้ตามข้อ 2(61) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172)ฯ ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2551 นั้น ให้ยกเว้นเงินได้ที่ผู้มีเงินได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตของผู้มีเงินได้เฉพาะ กรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิตมีกำหนดเวลาตั้งแต่สิบปีขึ้นไป และเป็นการประกันชีวิตที่ได้เอาประกันไว้กับผู้รับประกันภัย ที่ประกอบกิจการประกันชีวิตในราชอาณาจักร เท่านั้น กรณีการจ่ายเบี้ยประกันภัยสำหรับความคุ้มครองอื่นเพิ่มเติม หาก เป็นกรมธรรม์ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป ไม่สามารถนำไปใช้คำนวณในการยกเว้นภาษีได้

เลขตู้: 72/36593


ที่มา : กรมสรรพากร
www.rd.go.thหน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ตารางอบรม | บทความ | หนังสือแนะนำ | สมาชิก | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา | คะแนนสะสม